Transparència

Sense vosaltres aquest projecte no tiraria endavant. Per tant, volem ser molt clars amb els números. Lògicament les coses no es fan soles, i cal pagar material d’oficina, fer campanyes de promoció, o adquirir pinces, entre d’altres despeses. Per tant, us volem explicar com es destinen els diners que Pinta la Pinça genera. Així, a principis de cada any us informarem amb detall de com s’han gestionat els diners de l’any anterior. Les coses clares i la xocolata, espessa.