Términos y condiciones de uso

Introducció

El present document, com també els que s’hi esmenten, estableixen les condicions per les quals es regeix l’ús de la següent pàgina web (d’ara endavant les condicions): https://www.pintalpinca.org

Li preguem que llegeixi atentament les presents condicions, la nostra Política de cookies i la nostra Política de privacitat (conjuntament, les «Polítiques de protecció de dades») abans de fer servir aquesta pàgina web. En utilitzar aquestes pàgines web vostè consent expressament quedar vinculat per aquestes condicions i per les nostres Polítiques de protecció de dades, per la qual cosa, si no està d’acord amb totes les condicions i amb les Polítiques de protecció de dades, no ha d’usar aquesta pàgina web. Si té alguna pregunta relacionada amb les condicions o les Polítiques de protecció de dades pot posar-se en contacte amb nosaltres a través del nostre formulari de contacte. El contracte podrà formalitzar-se, a elecció seva, en qualsevol dels idiomes en què les condicions estan disponibles en aquesta pàgina web.

 

Condicions generals d’entre l’ASSOCIACIÓ PINTA LA PINÇA i l’usuari:

L’usuari es compromet a utilitzar els continguts en el nostre lloc web de conformitat amb la Llei i els termes i les condicions generals i particulars dels serveis que ofereix l’ASSOCIACIÓ PINTA LA PINÇA en cada moment, i cal que s’abstingui de fer-los servir per:

a. Fer activitats il·lícites, contràries a la bona fe, als costums, a la moral o a l’ordre públic.
b. Realitzar activitats que constitueixin una infracció de la regulació sobre propietat intel·lectual i industrial o qualsevol altra norma de l’ordenament jurídic aplicable.
c. Reproduir, duplicar, vendre o explotar per a fins comercials qualsevol contingut del lloc web.
d. Difondre continguts de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia del terrorisme i/o que atemptin contra els drets humans.

S’indica que el responsable del fitxer és la associació:
ASSOCIACIÓ PINTA LA PINÇA, amb C.I.F. G67622902, domiciliada al carrer Sis número 8, Santa Perpètua de Mogoda (08130) i amb correu electrònic hola@pintalapinca.org a efectes de l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició que preveu la llei.

Les nostres recomanacions i/o judicis de valor sobre els serveis i/o continguts, així com l’anunci de promocions, han de ser considerades per l’usuari com previsions de bona fe, sense que hagi tenir-les com a afirmacions de fet, ni com a part de cap contracte amb l’usuari.

L’usuari, a través del checkbox del formulari «He llegit i accepto els termes i condicions» dóna el seu consentiment exprés per rebre comunicacions electròniques amb publicitat i novetats comercials de l’ASSOCIACIÓ PINTA LA PINÇA.

Els enllaços amb altres pàgines web que apareguin a les pàgines de l’ASSOCIACIÓ PINTA LA PINÇA s’ofereixen a efectes merament informatius a l’usuari, per la qual cosa l’ASSOCIACIÓ PINTA LA PINÇA no es responsabilitza sobre els productes, serveis o continguts que s’ofereixin o se subministrin a les pàgines de destinació ubicats en un altre domini.

Tots els continguts, les marques, els logos, els dibuixos, etc., que figuren a les webs de l’ASSOCIACIÓ PINTA LA PINÇA es troben protegits pels drets de propietat intel·lectual i industrial que són expressament reservats per l’ASSOCIACIÓ PINTA LA PINÇA o, si escau, per les persones o empreses que figuren com a autors o titulars dels drets. La violació dels drets anteriors serà perseguida de conformitat amb la legislació vigent. Per tant, queda prohibida la reproducció, explotació, alteració, distribució o comunicació pública per qualsevol títol o mitjà de la totalitat dels continguts de la web de l’ASSOCIACIÓ PINTA LA PINÇA per a usos diferents de la legítima informació dels serveis oferts. En tot cas serà necessari el consentiment previ per escrit de l’ASSOCIACIÓ PINTA LA PINÇA.

L’usuari accepta que la legislació aplicable al funcionament d’aquest servei és l’espanyola. Seran competents per conèixer les divergències que es derivin de la interpretació o aplicació d’aquestes clàusules els Jutges i Tribunals del domicili de l’ASSOCIACIÓ PINTA LA PINÇA, amb renúncia expressa al fur propi del usuari.

L’enviament i la remissió de dades que faci l’usuari a través de la web de l’ASSOCIACIÓ PINTA LA PINÇA o la informació que aquesta remeti es troben protegits per les més modernes tècniques de seguretat electrònica a la xarxa. Així mateix, les dades subministrades i emmagatzemades a les nostres bases de dades també estan protegides per sistemes de seguretat que hi impedeixen l’accés de tercers no autoritzats. L’ASSOCIACIÓ PINTA LA PINÇA fa els seus millors esforços per disposar dels sistemes més actualitzats per a l’eficàcia d’aquests sistemes de seguretat.

Els enllaços amb altres pàgines web que apareguin a les pàgines de l’ASSOCIACIÓ PINTA LA PINÇA s’ofereixen a efectes merament informatius a l’usuari, de manera que l’ASSOCIACIÓ PINTA LA PINÇA no es responsabilitza sobre els productes, serveis o continguts que s’ofereixin o se subministrin a les pàgines de destinació ubicades en un altre domini.