Política de privacidad

Àmbit d’aplicació

ASSOCIACIÓ PINTA LA PINÇA es compromet a protegir la privadesa dels usuaris que accedeixin a la web que s’indica a continuació i que té l’adreça següent www.pintalapinca.org (d’ara endavant la web).

Els continguts de la web són titularitat o estan operats, llicenciats o controlats per l’ASSOCIACIÓ PINTA LA PINÇA.

La utilització d’aquest lloc web atribueix la condició d’usuari (d’ara endavant l’usuari). L’usuari pot navegar i utilitzar la web sense necessitat d’aportar cap dada de caràcter personal. Les úniques dades personals a les quals l’ASSOCIACIÓ PINTA LA PINÇA tindrà accés seran aquelles que l’usuari faciliti voluntàriament a través dels formularis habilitats amb aquesta finalitat, o quan contacti amb l’ASSOCIACIÓ PINTA LA PINÇA a través de correu electrònic o de qualsevol altra manera que preveu la web. Si es recullen dades personals a través de cookies, en serà informat degudament a través de la Política de cookies, així com a través de les vies que requereix la legislació vigent.

Aquest document presenta la nostra política en l’observança i l’ús de les dades personals recollides mitjançant la nostra web o dispositius auxiliars com ara mòbils o tauletes. Així mateix, la utilització de la web implica l’acceptació per l’usuari de les disposicions contingudes a la present Política de privadesa i que les seves dades personals siguin tractades segons el que s’hi estipula.

Si us plau tingui en compte que, tot i que hi pugui haver enllaços a la nostra web a altres webs, aquesta Política de privadesa s’aplica tan sols a la web i no a les webs d’altres companyies o organitzacions a les quals la web estigui redirigida. L’ASSOCIACIÓ PINTA LA PINÇA no controla ni aprova el contingut de les webs de tercers ni accepta qualsevol responsabilitat pel contingut o les polítiques de privadesa d’aquestes webs.

 

Protecció de dades personals

Dit tot l’anterior i en compliment del que estableix el Reglament (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, així com en compliment del que estableix la normativa vigent, procedim a donar informació completa dels aspectes que s’indiquen a continuació:

1. El responsable del tractament de les seves dades personals és:

ASSOCIACIÓ PINTA LA PINÇA
C.I.F.  G67622902
Carrer Sis, 8 Santa Perpètua de Mogoda (08130)
+34.633633420

Es pot posar en contacte amb el delegat de Protecció de Dades a l’adreça de correu electrònic hola@pintalapinca.org

2. Dades que s’hi tracten, registre d’activitats de tractament i finalitat d’aquestes. Pel que fa al tractament de les dades personals que ens faciliten, o qualssevol altres que s’originin com a conseqüència de l’execució del servei que ens encarreguen, cal informar-los que s’incorporaran al sistema de tractament de dades existent i la titularitat i responsabilitat del qual és de l’ASSOCIACIÓ PINTA LA PINÇA, i que es consent de manera expressa el tractament d’aquestes dades personals de forma lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada per:

Remetre-li informació que pugui ser del seu interès.
Atendre les seves sol·licituds.

Sens perjudici de l’obligació d’acceptar la Newsletter, l’usuari atorga el seu consentiment exprés per rebre comunicacions electròniques de l’ASSOCIACIÓ PINTA LA PINÇA.

Els menors de 18 anys només podran fer servir les webs sota la supervisió d’un pare o un tutor.

A aquest efecte l’usuari facilita les següents dades: nom i cognoms, correu electrònic o qualsevol altra dada que es requereixi al formulari corresponent, així com la informació que es faciliti en el missatge.

No prenem decisions automatitzades sobre la base de perfils, llevat de la personalització de publicitat i la prevenció del frau a Internet.

3. El termini de conservació de les dades personals és el temps necessari per complir les obligacions legals relacionades amb la nostra activitat.

En cas de subscripció als butlletins de novetats, el correu electrònic es conservarà fins que l’usuari se’n doni de baixa.

La informació que recullen les nostres cookies també es conserva per un període màxim de 2 anys.

4. Base legal per al tractament de dades personals. El tractament de les dades personals es basa en el consentiment informat que s’obté d’acord amb el que estableix la legislació donada en emplenar el check box que exigeix el lloc web.

5. Cessió de dades personals. No se cedeixen dades personals a tercers.

6. Drets de l’usuari. L’usuari en qualsevol moment pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, oposició, portabilitat i dret a no ser objecte de decisions individualitzades, si s’adreça amb una sol·licitud escrita i signada, incloent-hi el seu nom, cognoms i fotocòpia del DNI o un altre document acreditatiu vàlid, a l’ASSOCIACIÓ PINTA LA PINÇA a l’adreça anteriorment indicada o al correu electrònic hola@pintalapinca.org

L’exercici d’aquests drets és gratuït, llevat que es formulin sol·licituds infundades o excessives, i en aquest cas l’usuari assumirà el cost de tramitació de la sol·licitud.

També se li informa que pot dirigir-se a l’autoritat de control competent per presentar la reclamació que consideri oportuna.

7. Recollida de dades a través de dispositius com mòbils o tauletes. Quan descarrega o fa servir aplicacions creades per l’ASSOCIACIÓ PINTA LA PINÇA o utilitza la seva pàgina web i sol·licita o consent serveis de localització, quan escaigui, podrem rebre informació sobre la seva localització i sobre el dispositiu mòbil o la tauleta, incloent-hi un identificador únic d’aquest. Podrem utilitzar aquesta informació per proporcionar-li serveis basats en la seva localització com, per exemple, resultats de cerca i altre contingut personalitzat. La majoria dels dispositius mòbils li permeten desactivar aquests serveis de localització.

 

Mesures de seguretat

L’ASSOCIACIÓ PINTA LA PINÇA informa que ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit en atenció a les dades personals tractades i té així mateix implantats els mecanismes necessaris per evitar sempre que sigui possible els accessos no autoritzats, les sostraccions, les modificacions il·lícites i la pèrdua de dades.

En el sentit exposat tractem les dades personals utilitzant encriptació mitjançant certificats de seguretat que codifiquen la informació proporcionada per l’usuari.

Disposem de sistemes de seguretat físics, electrònics i procedimentals en relació amb la recollida, l’emmagatzematge i la divulgació d’informació personal de l’usuari. Els nostres procediments de seguretat impliquen que de vegades puguem sol·licitar-li proves d’identitat abans de facilitar-li informació confidencial.

 

Confidencialitat

En compliment amb la normativa vigent, l’ASSOCIACIÓ PINTA LA PINÇA es compromet a complir la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal que l’usuari ens faciliti durant la seva navegació per aquesta pàgina web i del seu deure de guardar-les de manera confidencial.

 

Ús de cookies de tercers

Sens perjudici de la Política de cookies, aquesta pàgina web utilitza Google Analytics, un servei analític de web prestat per Google, Inc., una companyia de Delaware amb l’oficina principal a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia), CA 94043, Estats Units («Google»). Google Analytics utilitza cookies, que són arxius de text ubicats al seu ordinador, per ajudar el lloc web a analitzar l’ús que fan els usuaris del lloc web. La informació que genera la cookie sobre el seu ús del lloc web (incloent-hi la seva adreça IP) serà directament transmesa i arxivada per Google en els servidors dels Estats Units. Google utilitzarà aquesta informació per compte nostre amb el propòsit de seguir la pista del seu ús del lloc web, recollint informes de l’activitat del lloc web i prestant altres serveis relacionats amb l’activitat del lloc web i l’ús d’Internet. Google podrà transmetre aquesta informació a tercers quan així li ho requereixi la legislació, o quan aquests tercers processin la informació per compte de Google. Google no associarà la seva adreça IP amb cap altra dada de què disposi. Pot rebutjar el tractament de les dades o la informació rebutjant l’ús de cookies mitjançant la selecció de la configuració apropiada del seu navegador, però ha de saber que si ho fa pot ser que no pugui utilitzar la plena funcionalitat d’aquest lloc web. En utilitzar aquest lloc web consent el tractament d’informació sobre vostè per Google en la forma i per als fins que s’indiquen més amunt.

 

Drets de Propietat Intel-lectual i/o Industrial

Tots els continguts de la web estan protegits per drets de propietat intel·lectual. Amb caràcter enunciatiu, que no limitatiu, el disseny gràfic, el codi font, els logos, els textos, els gràfics, les il·lustracions, les fotografies, el codi de llenguatge, el software i altres elements que apareixen a la web. Per això, l’usuari reconeix que la reproducció, distribució, comercialització, transformació i, en general, qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d’aquesta web constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial de l’ASSOCIACIÓ PINTA LA PINÇA o del seu titular.

Les marques o els signes distintius de qualsevol classe continguts a la web també estan protegits per la llei.

En cap cas l’usuari no pot modificar o utilitzar aquesta propietat intel·lectual o industrial de manera que la seva divulgació suposi un perjudici per a l’ASSOCIACIÓ PINTA LA PINÇA, i en aquest cas ha de reclamar pels danys i perjudicis derivats de l’ús indegut per part de tercers de la seva propietat intel·lectual i industrial.

L’ASSOCIACIÓ PINTA LA PINÇA no concedeix cap llicència o autorització d’ús de cap classe sobre els seus drets de propietat industrial i/o intel·lectual o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb la web, els serveis o els continguts.

 

Informació automàtica

Aquests són alguns exemples de la informació que recollim i analitzem: l’adreça IP d’Internet que utilitza per connectar-se a Internet amb el seu ordinador, el nom d’usuari, l’adreça de correu electrònic i la contrasenya del seu compte, la informació sobre el seu ordinador i la seva connexió a Internet i sobre la versió i el tipus de navegador; la seva configuració de zona horària, els tipus i les versions de la connexió del seu navegador, el sistema operatiu i la plataforma que utilitza, l’«historial de visites» de pàgines web (URL) des de, a través i cap a la nostra pàgina web (incloent-hi data i hora), el nombre de cookies, tot número de telèfon que hagi utilitzat per trucar al nostre servei d’atenció al client. També podem utilitzar dades del navegador com ara cookies, Flash cookies (també anomenades «objectes locals compartits»), o dades similars en certs llocs de la nostra pàgina web per prevenir el frau, entre altres propòsits. En les seves visites a la pàgina web, podem utilitzar eines de programari per mesurar i recollir la informació de la sessió, incloent-hi els temps de resposta de la pàgina, els errors de descàrrega, la durada de les visites a certes pàgines, informació sobre la interacció amb la pàgina (clics de ratolí, desplaçament per la pàgina o nombre de vegades que passa el ratolí per sobre de determinats ítems), i formes de sortir de la pàgina web. Així mateix, podrem demanar informació tècnica que ens ajudi a identificar el seu dispositiu amb finalitats d’anàlisi diagnòstica i prevenció del frau.

 

Avisos i revisions

Si té qualsevol dubte en relació amb la privadesa de l’ASSOCIACIÓ PINTA LA PINÇA, li preguem que ens enviï un correu electrònic detallant-hi la seva consulta i nosaltres mirarem de resoldre-la.

L’ASSOCIACIÓ PINTA LA PINÇA podrà modificar i actualitzar aquesta Política de privadesa en qualsevol moment sense avís previ. Si us plau comprovi sempre que està al corrent de la nostra Política de privadesa, de la Política de cookies i dels termes i les condicions d’ús per estar informat en tot moment del contingut que es recull a través de la web, com la utilitzem i les circumstàncies sota les quals podrien revelar-se a tercers. L’usuari queda obligat automàticament per les condicions d’ús que es trobin vigents en el moment en què accedeixi a la web, de manera que ha de llegir periòdicament el present document. Per tal de facilitar el control de l’última versió, al peu del document s’indica la data d’actualització del mateix.